West Coast Kinbaku

Kinbaku betyder att binda med intention. Våra träffar fokuserar på att använda shibari i utlevnadsyfte, vilka vi kommer hålla i SubClubs lokaler varje månad.


Kontakt: wckinbaku@gmail.com
Web: www.westcoastkinbaku.se
Ort: Göteborg


Allmän Info

Eftersom vi gärna ser att ni har utlevnad på våra träffar, har vi en dresscode som uppmuntrar till det. Kom därför gärna i något som ni känner er uppklädda, eller avklädda, i och som kan bidra till stämningen. Tänk på att lack/latex är svårt att knyta på och lämna mys/yogabyxor hemma. Bäst att binda på är bar hud. Annat än ren reputlevnad uppmuntras, som t ex smisk eller annan smärta, sex, orgasmer. Utlevnad sker med den/de som förhandling skett med innan. RACK gäller (Risk-aware consensual kink) och vi utövar inte edgeplay, men tillåter under särskilda omständigheter suspension, se nedan regler. Vi rekommenderar er att komma parvis. Ni som vill ha någon att binda med är välkomna att ta kontakt med andra som anmält sig som intresserade.

Det kommer alltid att finnas en ansvarig vid träffarna som finns tillhands vid behov. Den som är ansvarig under en träff har inte session.


Våra regler

 

  • Vi delar upplevelser med andra utefter våra egna förmågor
  • Vi förhandlar alltid om utlevnaden innan vi börjar och kommunicerar förväntningar och intentioner
  • Vi påtalar och pratar om fysiska begränsningar och tidigare skador
  • Vi samtycker kring sessionen, hur den ska gå till och vad den ska innehålla
  • Vi respekterar andras utlevnad och stör inte session eller landning. Håller distans till andras utlevnad och pratar inte med dem som har session eller landar
  • Vi stöttar varandra om vi ber om hjälp eller stöd
 
Stoppord gäller alltid

RÖTT   –   avsluta genast, bind upp så snart som möjligt och gå till neutralt läge
GULT   –   det är nära min gräns. Kommunicera och ändra/justera läge eller rep
GRÖNT – jag vill ha mera/hårdare
 
Säkerhet

 

  • När vi binder ska sax alltid finnas tillgänglig. Vi tillhandahåller, men ta gärna med
  • Vi binder inte med rep som innehåller polyester
  • Vi binder så säkert vi kan och undviker områden där nerver är känsliga för tryck
  • Vi binder alltid så att rep är öppna kring hals, för fri andning
  • Vid suspension binder vi alltid över matta. Full suspention får endast göras i gemensamhetsutrymmet och den ansvariga Dungeon Monitor måste informerats och godkänt